čtvrtek 31. prosince 2009

Velká arkána

Systemizovaná pomůcka pro práci s podvědomím. Mám to zde na stránkách, abych to měla případně po ruce, a protože ze statistik vidím, že se tím pár lidí občas inspiruje.
Není určeno každému.

Na jednotlivých stránkách je výklad tarotových listů Velkých arkán (klikni na název) :

Blázen
Mág
Velekněžka
Císařovna
Císař
Velekněz
Zamilovaní
Vůz
Síla
Poustevník
Kolo štěstí
Spravedlnost
Viselec
Smrt
Mírnost
Ďábel
Věž
Hvězda
Měsíc
Slunce
Soud
Svět
Velká arkána ( v překladu Velká tajemství, arkánum = tajemství ), lze chápat jako symboly jednotlivých fází procesu vývoje, který však není nikdy úplně zakončen, má podobu spirály. Zakončení jedné etapy v sobě nese zárodek etapy nové. Jednotlivé karty se významově trošku překrývají (vývoj je postupný), a dá se říct, že jsou obsažené i v sobě navzájem. Důležité je tedy chápat karty tak, že ukazují proces - tj. ne jen jako obrazy, ale fáze procesu, který se vyvíjí a tedy se stále mění.
Pro výklad jsem čerpala z těchto zdrojů:
a) seminář k tarotu, viz zdejší stránky Tarot - základy fungování a Tarot - práce s kartou - jsou to zeleným písmem vyznačené úseky označené jako Syntéza - výklad I. a zde podaný význam je mi nejbližší, neboť byl podán na základě psychologie
b) šedým písmem vyznačený úsek Syntéza - výklad II je z Praktického tarotu H. Banzhafa. Z něj byly čerpány i stručné charakteristiky v úvodech k jedotlivým kartám
c) modrým písmem jsou úseky Syntéza - výklad III čerpané z Tarotu V. Kubištové. Ve své práci se systematicky zabývala i výkladem pro partnerské vztahy.
Z výše uvedeného vyplývá, že všechny 3 zdroje jsou z trochu jiného úhlu pohledu, a proto jsem je nechala samostatně a nekomponovala je dohromady.
V úvodních charakteristikách uvedený "Tradiční význam" je označen symboly + / - . Mínus znamená výklad pro případy, že je karta tažena obráceně, "vzhůru nohama". Obecně se přitom chápe v jejím stínovém významu, tj. zjednodušeně na co si dát pozor, když se kvality v ní označené dovedou ad absurdum na své hraniční póly.