neděle 20. prosince 2009

9 Poustevník

Tarotová karta IX Poustevník (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Moudrost, meditace, koncentrace na to podstatné, čas na nové zhodnocení životních cílů/obsahů, opatrnost.
- Izolace, málo energie, uzavřenost, strnulost, fobie.

Poselství
Každý z nás je nakonec sám.
Ty nejdůležitější věci musí každý udělat sám pro sebe.
Důl je vždy větší než drahokam.

Analogie
Introvertovaná strana člověka. Osamělá cesta nalezení sama sebe.

Kvalita
Sebepoznání, moudrost. Být spokojený s přítomností. Umět vypnout.

Cíl
Spokojenost, plnění povinností, být na cestách, učit se být sám, zrání.

Stín
Obehrávání sama sebe, ustrnutí, zatvrzelost, odcizení, zahořknutí, nepřátelský postoj k životu.


Syntéza - výklad I.

* Poustevník se vzdálil od společnosti, aby pracoval na sobě * Není nutné to demonstrovat odchodem od společnosti * Protiklad Velekněžky * Na výkon vnější práce je třeba mít vnitřní samotu - oddělení se, vnitřní i vnější prostor pro potřeby být sám se sebou - "koukat do ohně" *


Syntéza - výklad II.

Karta IX Poustevník ukazuje snad nejznámější archetyp, starého, moudrého muže.
Obsahuje především stažení zpět, vnější klid, odloučenost, introverzi jako předpoklad, abychom se soustředili na to podstatné, abychom nechali vykrystalizovat vlastní priority. Symbolizuje tím fázi, v níž si člověk neodváděný vnějšími okolnostmi vše ujasňuje sám se sebou.

Životní úseky, které jsou charakterizovány Poustevníkem, patří k nejzajímavějším, nejcennějším a nejspokojenějším zkušenostem. Předpokladem ovšem je, že se člověk ochotně pustí do vnějšího klidu, a nevystaví se nesnesitelnému tlaku skrze marná očekávání a vnější úspěchy.

Uvolněnost, skromnost, příjemná forma pokory a vděčnosti vůči životu jsou cenné výsledky takové zkušenosti. Potud bychom měli Poustevníka následovat nejpozději tehdy, když se nám život přes největší shon a plnost událostí přece jen zdá fádní a povrchní nebo v hektickém shonu každodenního života riskujeme, že se sobě ztratíme a budeme strženi vírem událostí. Klid Poustevníka nenabízí žádný vnější lesk, ale hlubokou spokojenost bohatého, naplněného vnitřního života.

Každodenní zkušenost: Umět vypnout. Rozpoznání vlastních priorit. Být se sebou (a sami) spokojeni. V profesním nebo soukromém životě doba bez vnějšího lesku, v níž sbíráme síly.


Syntéza - výklad III.

Karta naznačuje jemný odklon od věcí, které mají striktně materiální podobu. Vypovídá i o potřebě nového hodnocení stavu věcí, je poukazem na rozvoj osobnosti. Říká nám, že je třeba se na chvíli zastavit, o věcech popřemýšlet a neodmítnout dobrou radu. Tak retrospektivou své vlastní osobnosti dospějeme k sebepoznání.