čtvrtek 31. prosince 2009

0 Blázen

Tarotový list 0 Blázen ( Velká arkána ) má tyto charakteristiky:
Tradiční význam
+ Správná volba, nový impuls, kreativní potenciál. Nový cyklus, do nějž se vchází bez zkušeností. Blázen v nás v dobrém slova smyslu.
- Bláznovství, chybné kroky. Zaměňování své identity s identitou druhého. Chaos, bezuzdnost, zneužívání drog, nezralost, lenost, nezodpovědnost, strach z vývoje.

KvalitaSpontánnost, bezstarostnost, údiv, touha, chuť na dobrodružství

PoselstvíKdo nemá pevný cíl, nemůže se ztratit.

CílVeselost, zábava, vše nové.

StínInfantilita, chaos.


Syntéza - výklad I.

* Karta Blázen symbolizuje fázi, která je na samém počátku jakéhokoliv procesu ještě předtím, než dojde k formulaci záměru a zaměření sil - jde o nevědomé zacházení se silami, s myslí, s psýché *

Syntéza -výklad II.
Blázen symbolizuje osobnost, která hledá zkušenost. Přitom ji vede zvědavost a touha. Bez koncepce jde spontánně a bezstarostně s naivní svěžestí svou cestou plnou překvapení. Je to to "dítě" v nás a v ostatních, které náš život dělá živým. Naprosto nerozumně si může hrát, smát se, snít, divit se a radovat se. Z pohledu "dospělého" má ovšem v hlavě jen hlouposti, které by nejraději u dítěte potlačil. Proto je naše štěstí, že se dá jen zastrašit, nikoliv úplně vyřadit ze hry. Právě když s tím naše prosté já vůbec nepočítá, vyskočí na nás ze zálohy, což nás totálně vykolejí a všechny pevné koncepty a očekávání se v okamžiku stanou makulaturou. Chaos, který může způsobit, má často něco příjemně zbavujícího křečí a vytváří úplně novou výchozí bázi, která je ve srovnání s našimi původními plány živá a uvolněná.

Když chceme mít ve svém životě více zábavy, pak musíme blázna v nás uznávat jako svého přítele.

V běžném životě se jedná o fázi prožívanou jako chaos, bláznivý čas. S naivní svěžestí a bezstarostně se přistupuje k novým zkušenostem. Prožíváme náhlá překvapení, těší nás život, hrajeme si.


Syntéza -výklad III.
Karta 0 Blázen Velkých arkán pozitivně svědčí o nečekaných, neplánovaných, avšak konstruktivních vlivech a příležitostech, o dychtivé touze a zdravé zvídavosti, o vydařeném počátku.

Varuje před špatným rozhodnutím, nabádá k důkladnému promyšlení životně důležitých věcí.

V intimních citových sférách mezi dvěma osobami vypovídá tato tarotová karta o nezávislosti, otevřenosti a svobodě, jakož i o připravenosti člověka riskovat, o překonání obav. Značí pozvání k emotivnímu dobrodružství, mezi dvěma osobnostmi, které se našly, jež se má, mimo jiné, vyznačovat neobvyklostí, charakterizovanou "skokem do neznáma" (dosud nezažité situace a prožitky), abychom na druhé straně nalezli v podstatě to, co je nám dávno známé, avšak pod všemi nánosy opomínané - naše dětské já.

ZEN: Jaká byla tvoje tvář, než se narodili tví rodiče?
Tato tarotová karta vyjadřuje přímo "co na srdci, to na jazyku". V případě situace volby mezi dvěma partnery (partnerkami) se volba pod touto kartou řídí hlasem srdce, nikoliv rozumem.