neděle 7. října 2018

Beletrie: Na jih od hranic, na západ od slunce

Autor: Haruki Murakami

Murakami dává v tomto románu nahlédnout do příběhu jednoho mladého Japonce od základní školy do jeho 38 let. Z jeho života však vybírá jen ta období, v nichž se vztahuje k dívkám, ženám.

Román japonského autora je osvěžující pro mezi řádky vyjádřenou něžnost, pro plynulý způsob vyprávění, pro splavnost, která dělá vyprávění příjemně se odvíjející a bez zádrhelů.

Nevím, jestli je to dané rozdílností kultur, anebo osobitým způsobem, jakým autor používá fantazii a jazyk -  při četbě totiž pociťovala velký paradox mezi jemností vyjádření - a na druhé straně tíží toho, co hrdina řeší.

Hadžime byl jedináček, a pro tuto "vlastnost", respektive pro očekávaný soubor vlastností, který je jedináčkům obecně připisován, se na něj společnost, v níž se pohyboval, odmala dívala skrz prsty a někam ho zařadila. Hadžime se cítil exkomunikován, ale naučil se s tím žít, a našel pochopení u spolužačky (taky jedináčka) Šimamoto. Jako děti si velmi rozuměli.

Každý však šel studovat jinam a sešli si z očí. V Hadžimovi však po ní zůstala jakási díra - již si nenalezl k sobě osobu, ke které by pociťoval takovou důvěru, jako kdysi k Šimamoto.

Když po mnoha letech, po třicítce, po založení rodiny, se s Šimamoto znovu setká, nemůže si pomoci a touží po její přítomnosti. Zde však narazí na tajemno (a pro mě i nepochopitelno): Šimamoto mu nesděluje o sobě téměř nic z minulosti ani jak žije v přítomnosti, přichází, odchází, jak se jí zlíbí - avšak není v tom záměr vodit ho za nos.

H. Murakami napsal velmi dobrý román, při jehož četbě i po ní něco zůstává: pocit, že člověk se někdy musí rozhodnout mezi 2 možnostmi, avšak ať se rozhodne jakkoli, obě varianty jsou špatné a bolestivé. Dilema mezi neférovostí vůči nevinnému okolí (a pak se kvůli výčitkám trápit), anebo zahodit šanci (a pak se trápit). V tomto románu nenechá autor Hadžima dokončit rozhodnutí: vlivem události, kterou nemohl ovlivnit, jeho dilema ukončil. Ovšem Hadžimovi to v závěru úlevu nepřineslo... bludný kruh se točí dál.