neděle 20. prosince 2009

12 Viselec

Tarotový list XII Viselec (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Obrat v životě, dokonalá oddanost, zasvěcení, duchovní otevřenost. Obětovat se pro cennou věc. Vnitřní mír, nové zření světa.
- Falešné proroctví, domýšlivost, sebeodevzdání, strach, pasivita, vyčerpání, nevěra.

Cíl
Zralost, najít moudrost


Syntéza - výklad I.

* Karta krize, slepé uličky * Navenek stagnace, ale zrání uvnitř * Když přijdeme do krize a pohyb ustane, dojde k přijetí krize * Její hodnota je ve zkušenosti z ní, učí nás žít * Umění být s krizí, uvědomovat si ty prožitky a tím se začíná situace měnit a posunovat (stín naší kultury, která má ráda vnější pohyb a okamžitou akci) *


Syntéza - výklad II.

Oběť, sebeobětování, obětování cílů, představ, mínění, až po pocit vlastní hodnoty, jsou témata, která patří ke kartě Viselec. Uváznutí, vězet v úzké pasti, jsou asi nejčastější zkušenosti, které jsou v této souvislosti. Je to, jako by osud zcela nečekaně řekl "šach", a nyní musí nechat člověk padnout celou dobře promyšlenou strategii, aby unikl hrozícímu "matu".

Jinak než u následující karty XIII Smrt se to ovšem neděje tím, že se vezme něco osobně důležitého, nýbrž skrze tento často jako nesnesitelně pociťovatný stav uváznutí, které přetrvává tak dlouho, až jsme otevření pro nový způsob pozorování.

Můž jít i o hlouběji jdoucí vynucené pauzy (např. nemoc), které působí nejen na dílčí aspekty, ale mohou měnit i celý postoj k životu.


Syntéza - výklad III.

Viselec je listem, který vypovídá o nutnosti podstoupit riziko či přinést nějakou oběť. Pod jeho vlivem čekejme přeměnu, charakterizovanou rozvojem vlastního uvědomění a rozvojem duševních sil.

V intimní sféře vztahů naznačuje arkánum Viselec vztah, který se nějakým způsobem ustrnul ve slepé uličce, pokud se jedná o výměnu a vzájemné předávání citů mezi dvěma osobami. Symbolizuje bolestně prožívanou skutečnost ohledně našich marných snah, a sice snah o znovuobživení lásky.
Situace od nás bude vyžadovat, abychom si dovedli přiznat svoji vlastní bezmocnost a uměli vnitřně přijmout a zpracovat jak příjemné, tak hlavně nepříjemné, a dále pochopitelné i nepochopitelné věci v tomto ohledu.
Pod vlivem tohoto tarotového listu se máme přestat snažit o změnu, čímž nás karta vyzývá k tomu, abychom všemu ponechali volný průběh. V takovém případě ovšem lze také očekávat vývoj věcí svérázným způsobem. Zde totiž může být výsledkem i konečné zakotvení v pevném svazku.