úterý 29. prosince 2009

5 Velekněz

Tarotová karta V Velekněz (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Ochranná karta. Uznání, loajalita, organizační talent, poznání.
- Zdravotní problémy, nerozhodnost, nedbalost.

Kvalita
Hledání smyslu, projevení, hledání pravdy, subjektivita, důvěra.
Jsou věci mezi nebem a zemí, které nemůžeme poznat rozumem.

Cíl
Nalezení významu, zůstat věrný svým zásadám.

Stín
Propagandista věčného stanoviska. Farizej, pokrytec, svatoušek. Netolerance, domýšlivost, esoterická arogance.


Syntéza - výklad I.

* Je třeba dávat pozor, na koho lidé projektují Velekněze, protože vnější demonstrace moci a společenské prestiže až fanatizuje * Pohlcení dogmaty ducha, aniž by byla zdůrazněná osobní zkušenost *


Syntéza - výklad II.

Pochopení nových záměrů. Pochopení hlubšího významu (v bezútěšných situacích). Najít útěchu. Skrze rozhovor obdržet důležitý podnět pro vlastní další vývoj.


Syntéza - výklad III.

Karta Velekněz (někdy zvaná Papež) Velkých arkán nabízí rozumové vlastnosti, moudrost, vnímání, inspiraci a vnitřní rovnováhu. Dále symbolizuje konvenčnost a konformitu - tedy averzi ke změnám. Brána k vnitřním zdrojům - vlivům podvědomí.

Varuje před chaosem a neklidem, před rozptýlením vrozené energie i před nedostatkem motivace, nerozvážnými činy. Upozorňuje na zranitelnost, naivitu, nechuť najít řešení a východiska sporných otázek, varuje před špatnými vedoucími postoji, před činy vzniklými na podkladě mylných úsudků a vůbec před každou přetvářkou.

V citové, intimní sféře zastupuje list V Velekněz meditaci a spiritualitu. Je tak symbolem duševní spřízněnosti dvou osob. (Např. když jsou spolu partneři dlouho, sexuální stránka ustoupila do pozadí, avšak přesto mezi nimi funguje obzvláště důvěrné pouto.) Zde převažuje vědomí duševní spřízněnosti nad sexuální stránkou - tím se nevylučují pomíjivá milostná dobrodružství, založená na náhodě, vášnivém vzplanutí, lásce na první pohled - partner zde plní úlohu učitele a spouštěče změn vedoucích k osobnostní proměně. To však v žádném případě neznamená bezvýhradnou podřízenost, neboť v lásce musí jít o rovnocennost ve smyslu dávat, ale též stejnou měrou přijímat. To je pro nás zároveň výzvou, abychom si uvědomili ty sféry, v nichž svůj protějšek nemáme následovat.