úterý 15. prosince 2009

21 Svět

Tarotový list XXI Svět (Velká arkána) má charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Veselost, uznání, bohatství. Rozhodnost. Harmonie mezi duchem a tělem. Praktický rozum. Přestěhování.
- Být zajat v zemi. Nemobilnost. Stagnace.

Kvalita
Najít své místo ve světě. Být v jeho středu. Těšit se ze svého života.

Cíl
Zvládat každodenní život. Naplněný život, plné seberozvinutí.

Stín
Povrchnost, hektická podnikavost.


Syntéza - výklad I.

* Sjednocení protikladů - mužského, ženského * Propojený nerozdělený svět * Karta dovršení, kterému něco předcházelo a něco bude následovat * Pravé Já *


Syntéza - výklad II.

Dosažení konce cesty arkán. Šťastný konec, jednota, která se ztratila, se nyní ukazuje jako obnovená. Protiklady pohlaví se spojují v jednotu, jako elipsa, která je obklopuje.
Tančící postava našla své místo ve světě a může užívat život a přitakávat mu. Narozdíl od šťastného konce pohádek nezůstává tento stav ovšem věčný. Nový cyklus začíná brzy zase jedničkou . Ale i když se zkušenosti podobají těm posledním, není to stejná cesta. Není to věčný kruh, v němž jsme chyceni, ale spirála, která nás nechává stoupat stále výš.

Vyjít ze sebe, užívat život, i ten každodenní intenzivně cítit a prožívat, cítit se lehký a bezstarostný. Být v jeho středu. Dostát všem požadavkům s hravou lehkostí. Cestování.


Syntéza - výklad III.

Změna ve smyslu dokončení, je symbolem konečného vítězství, dosažení cíle, konce cyklu a začátku cyklu nového. Je to slibné znamení, věštící šťastný obrat v životě. Ocenění, materiální zisk. Stálé, spokojené partnerství. Značí obohacení dosavadních znalostí nabytými zkušenostmi. Totéž se týká rozšiřování obzorů, objevů, cest a dalších šancí.
Rizika: dosažené úspěchy pouze pomíjïvého charakteru, obavy ze změn, neochota a váhavost učinit rozhodnutí a ztratit tak životní šance.
Resumé: arkánum vyjadřuje dobré možnosti do budoucna a realizaci vyváženosti. Je vyjádřením idey naplnění a dokončení.