neděle 27. prosince 2009

7 Vůz

Tarotový list VII Vůz (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
Vítězství, triumf, harmonie, úspěšné uzavření dlouhé činnosti, nadání, mít situaci pod kontrolou. Přímá cesta dopředu.
Samozřejmá nádhera, velikášství, ztratit kontrolu/orientaci, nakonec ztroskotat na překážkách.

Cíl
Nalezení a dobytí vlastního místa v tomto světě.

Kvalita
Rozmach sil při nutnosti udržet rovnováhu

Stín
Nafouknutí já, sebepřeceňování, bezohlednost, lehkomyslnost.


Syntéza - výklad I.

* 2 koně - 2 síly, které je třeba kultivovat: vědomí a nevědomí * riziko nerovnováhy * riziko idealismu pří řízení se heslem "běž za svým snem" v důsledku nekontaktu s realitou * Neuzemění jako protiklad ke kartě Císařovna - potřeba opory * Když se od něčeho oddělujeme, potřebujeme mít zároveň kvalitu kořenů * Riziko, že nemáme pevnou půdu pod nohama * Riziko drogového tripu *


Syntéza - výklad II.

Vítězný vůz symbolizuje pro všechny radostný rozmach doprovodných zkušeností a vlastností: odvahu, důvěru, nadšení, touhu po činech, iniciativu. Ale také šikovnost řidiče vozu: udržení vnitřní a vnější rovnováhy a schopnost uvést od přírody protikladné směřování koní (jako příklad uvedeno chtění a cítění) do společného tažení dopředu. Jako jen u několika karet se zde dere do popředí stínová stránka: sebepřeceňování, nepoznání jen omezených schopností. Varuje před nemírností a připomíná, že je třeba respektovat vlastní hranice.
Zvládání rozporů. Postup dopředu v nějaké záležitosti. Přistupovat s elánem k nějakému úkolu. Dávat dohromady protiklady. Znovu oživit vztah ohrožený rozchodem. Chuť podnikat.Odstěhovat se.


Syntéza - výklad III.

Karta ohlašuje jisté směřování k blízkému cíli a úspěchy ve všech oblastech s výjimkou duševní. Dále tato karta naznačuje, že bylo dosaženo důležitého stupně ve vnějším životě, a to díky osobní dynamičnosti. Ukazuje, že právě nastal čas postoupit dopředu. Znamená tedy cesty, změny, úspěch a vzestup.

Ve sféře vztahů mezi 2 osobnostmi půjde o čas nových vyjasňování, kdy tento vztah nabere od základu zcela nový směr. Bude se navíc řešit otázka, zda partneři půjdou dál společnou cestou, zda se k tomuto účelu sladí navzájem, pokud jde o jejich představy ve smyslu uskutečňování společných, shodných životních perspektiv v jejich soužití vůbec. Přitom si mají obě strany náležitě vyjasnit své současné okolnosti a poměry za dané situace. Musí zahrnout jak aktivity týkající se zaměstnání, tak domácích záležitostí a rodinného života. Oba partneři si také mají za tímto účelem navzájem poskytnout dost času k nabytí patřičné rovnováhy, a aby si vše vůbec uvědomili. Jinými slovy musejí být všestranně prřipraveni na to, že se bude jednat o celkové uspořádání života a o dobu příprav na nový začátek.
V negativních aspektech znamená tato karta velké zhroucení, nečekané, ve výše uvedených sférách.