neděle 21. listopadu 2010

Divadlo: Idiot

Dejvické divadlo, říjen 2010

Kníže Myškin cestuje ze Švýcarska do Petrohradu. Okolnosti způsobí, že je nucen cestu na ruském území přerušit. Setká se tak s několika lidmi, avšak jeho samého dlouhodobý pobyt mimo Rusko určitým způsobem zformoval, a jeho bezelstné způsoby chování a myšlení mu v ruském prostředí vynesou označení idiota.

Možná je toto shrnutí příběhu až moc stručné a proto nepřesné, ale původní předlohu neznám a Krobotovo ztvárnění je tak úsporné, že že jsem si odnesla tento hlavní dojem o tom, co chce autor dílem říci.

Pavel Šimčík je v hlavní roli knížete Myškina se svým civilním projevem velmi přesvědčivý, poloha, v jaké je kníže ztvárněn, velmi dobře koresponduje s charakerem hl. postavy. U P. Šimčíka však moje chvála končí. Na ostatní se sice dá koukat, (zejména na M. Myšičku), ale za strhující se ty výkony označit nedají, stejně jako celá hra.

Krobotovo zpracování Dostojevského klasiky tak neurazí, nenadchne. Něco tomu ale chybí, abych to mohla doporučit.