středa 16. prosince 2009

18 Měsíc

Tarotová karta XVIII Měsíc (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Oživená fantazie, rozjitřené duševní síly, samota, iluze, romantika, nejistota, touha.
- Zklamání, chiméry, iluze, strach, slabé zdraví.

Kvalita
Nestálost, iracionálno, vše proměnlivé, jemnost, strach, znejistění, měkkost, touha, sny.

Cíl
Cesta do hlubin citového světa.

Stín
Chaos, vysílení.


Syntéza - výklad I.

* Hluboké nevědomí * Hluboké iracionální síly, a jak se s nimi vyrovnáváme - máme je přijmout do života, ale nepodlehnout jim * Psychika podléhá nevědomým silám - protikladné ke kartě císař (racionálno) * Karta hluboké intuice, tušení nevědomých a potlačených procesů *


Syntéza - výklad II.

Měsíční karta nás vede do hlubin citového světa a tím k pohádkovému světu naší fantazie, tužeb, snů, ale také strachům a fobiím. Její světlá stránka je tím oživený citový život, silné oživení obrazového myšlení.
Měsíc symbolizuje všechno proměnlivé, a tím také nespolehlivé, náladovost a svádění. Jeho odražené světlo je symbolem pasivity, ovlivnitelnosti, ale také nedostatku vůle, a tím všech náruživostí a tužeb. Cesta, kterou nám tato karta ukazuje, je východem do nejistoty, dobrodružství bez kompasu.


Syntéza - výklad III.

Základním tématem karty je překonání sebeklamu. V této době to bude jen naše intuice, která nám pomůže překonat překážky. Nicméně i tohoto iracionálna musí být použito opatrně, jinak hrozí zabřednutí do světa snů, iluzí a klamu. Přesto je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost, zejména v oblasti umění.
Měsíc je rizikovým listem Velkých arkán pro příliš racionálně založené osoby. Naznačuje dobu, kdy pouze naše intuice s iracionální strunkou osobnosti mohou překonat překážky. Tohoto iracionálna, jak je výše zmiňováno, je však zapotřebí užívat co nejméně a s vekou opatrností, Měsíc totiž vždy symbolizuje sílu snů a podvědomí.