úterý 29. prosince 2009

6 Zamilovaní

Tarotový list VI Zamilovaní (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Rozhodnutí, vysvobození ze závislostí, zodpovědnost za sebe. Skutečná láska, sňatek, nový vztah.
- Váhání, pesimismus, špatné zdraví, impotence, nevěra, břemena, špatné spojení.

Kvalita
Objevení individuálního vědomí, plnoletost. Schopnost milovat, vůle a schopnost vázat se.

Cíl
Právo na rozhodnutí, schopnost nést zodpovědnost. Oddanost a sjednocení protikladů.

Stín
Slabost v rozhodování, polovičatost srdce. Sebeodevzdání, nenávist, chorobná žárlivost.


Syntéza - výklad I.

* Volit, vybrat si * Existenciální situace: někdy je třeba si vybrat (partnera) a další alternativy jsou vyloučeny - nemůžeme si nechat otevřená zadní vrátka * Proto se kartě někdy říká ROZHODNUTÍ * Je to karta svobody (rozhodnutí) a zároveň odpovědnosti (za to rozhodnutí) *

Syntéza - výklad II.

Jednoznačně tematika rozhodování - "nemůžeš mít všechno". Abys dostal, po čem toužíš, musíš opustit něco jiného, co je ti důvěrně známé a milé. Jde zde spíš o rozhodování pro něco/někoho než proti něčemu.

Zamilovat se, potkat velkou lásku, prožívat ve vztahu/manželství novou fázi intenzivní lásky. Udělat novou , důležitou známost. A také se s láskou věnovat nějakému úkolu.


Syntéza - výklad III.

Láska jako vpád do našich citů, obětavá láska. Osamělým přináší tento tarotový list Velkých arkán setkání, seznámení, ostatním hlásá nutnost volby, rozhodnutí, a to buď mezi dvěma osobami, dvěma možnostmi anebo dvěma situacemi s tím, že nejšťastnější volba a rozhodnutí bude vždy jednoznačně ta, která bude vedena přáním a touhou srdce.

Karta VI Zamilovaní je symbolem nutnosti provést volbu mezi fyzickou stránkou a duševní kvalitou života. Vypovídá o správnosti našich citových rozhodnutí po čase váhání. Dále značí pěkný partnerský vztah, pozitivní rozhodnutí. Případně podle situace je znakem nevěry, možných sexuálních problémů.

Docílíme míru a spolupráce při vzájemné přitažlivosti. Pozor na citovou ztrátu při nemoudrém rozhodnutí a možném selhání! Nastal pro nás čas zkoušek, charakterizovaný v našem životě neuspokojivým vztahem nebo jinou situací. Pokud se jedná o city, tyto budou bojovat coby vášně s rozumem.