sobota 19. prosince 2009

16 Věž

Tarotový list XVI Věž (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Osvětlující, přesvědčivá událost, uvolnění, náhlé poznání, změna
- Neopatrnost, šok, nepochopení

Kvalita
Zničení ustrnulého

Cíl
Otevření, poznání, osvobození živého


Syntéza - výklad I.

* Konflikt mezi rigiditou postojů a jejím uvolněním * Charakterový svalový krunýř - jeho destrukce nastane vzdáním se nejrůznějších obran * Následkem vzdání se obran je uvolnění, tj. uvolnění vnitřního napětí, které se projeví i po stránce fyzické v těle * Narušení pevnosti (věže) jako hroutící se dosavadní napětí * Změna názorů a postojů
*


Syntéza - výklad II.

Věž je symbol zatvrzení a zkorovatění psýché, která je otřesena a rozlomena prudkým impulsem zvenčí. Věž, jakožto opevnění, do kterého se utíkáme, nabízí možná ochranu před protivenstvími života a umožňuje vystoupit vysoko, ALE: oddělení se tímto způsobem od vnějšího světa, a tím od živosti a mnohotvárnosti života, je podle této tendence příliš nepropustné a omezující, takže v zatvrzelém těle začíná chřadnout duše. Zničení věže (falešného vědomí) skrze nepříjemný zážitek je v prvním okamžiku pociťováno jako ohrožující. Ale když se zvířený pach usadí, pozná člověk velmi rychle, že původní ochranné zdi byly nakonec už jen zdi jeho vězení, jehož zhroucení je osvobozující.

Karta tím poukazuje na náhlé, nečekané a hlubší otřesy, které mohou být zprvu prožívány až s intenzitou osobní katastrofy, pak ovšem dávají poznat svůj oživující a osvobozující aspekt. To platí pro všechny oblasti, v nichž nás naše potřeba jistoty svedla k tomu, abychom nahradili živost (symbolizovanou listem 0 Blázen) strnulostí. Dogmatické životní zásady jsou tím právě tak postiženy jako pevně zajeté vztahy. Vzdát se rigidních stanovisek a představ.

Karta také může symbolizovat zhroucení materialistického obrazu světa.


Syntéza - výklad III.

Karta nás varuje před přikládáním velkého významu pomíjivé moci. Je vyjádřením jak kladného, tak záporného životního zvratu. Změny přicházejí zvenku, prudce, nečekaně. Něco se zničí, takže je možno začít stavět na nových základech.

Štěstí se zde dostaví ve chvíli, kdy se nám již bude zdát vše definitivně, navždy ztraceno. Dostane se povzbuzení nebo pomoci z neočekávaných zdrojů. List přináší nové začátky s tím, že to nejhorší již máme za sebou.

Věž ve svém základním významu tedy člověka všeobecně nabádá k přebudování dosavadního způsobu života. V intimních vztazích tato karta ohlašuje odumření starých svazků a vazeb. Ve vztahu k sobě samému bude sleveno z požadavků, jimiž se projevoval náš dosavadní, tradiční přístup k řešení problémů. Neprosazujme proto s tvrdošíjností svá přání a cíle a upusťme od očekávání a nároků, v nichž jsme ustrnuli. V tomto ohledu se mimo jiné jako cíl ukazuje i umění nazasahovat do změn.