sobota 19. prosince 2009

14 Mírnost

Tarotový list XIV Mírnost (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Kvalita
Vyváženost, trpělivost, důvěra
Přijímat se takový, jaký jsem

Cíl
Vnitřní a vnější harmonie. Naplněný život.

Tradiční výklad
+ Trpělivost, rozum, diplomacie, vyváženost, harmonie, láska

C.G.Jung - citace:
Psychická energie je věc volby, která chce splnit své vlastní podmínky. Může být přítomno ještě tolik energie: Přesto ji nemůžeme využít, dokud se nepodaří vytvořit sklon.


Syntéza - výklad I.

*Střídmost jako umění rovnováhy * Není to otázka dekorace, tj. tváření se mírně, ale kultivace principů * Posilováním jemných principů vzniká velká síla (moře jako integrovaná skupina kapek, které nejsou spojeny hrubou silou, která neintegruje *


Syntéza - výklad II.

Mírnost je spíše nešťastný překlad. Slovo temperance (=ang. pojmenování arkána) se zřejmě odvozuje od latinského temperare - míchat, čímž jsme u správné míry, příp. správné směsi. Karta se proto výstižněji nazývá "Pravá míra", symbolizuje vnitřní uvolněnost, klid a harmonii. Potud se liší od vyváženosti Spravedlnosti XI, která spočívá na veskrze napjaté rovnováze sil.

List symbolizuje v obou směrech plynoucí proud energie mezi dvěma objekty, zdařilé spojení mezi vědomím a nevědomím, jehož následkem je hluboká spokojenost, spočívání v sobě - pocit spojující jednoty v protikladu k vnitřní rozervanosti a rozštěpení. To způsobuje zase harmonický soulad mezi naší intuicí, našimi nevědomými silami a realitou, která nás obklopuje.

Doby harmonie, vnitřního klidu a veselé uvolněnosti. Často také příjemné nicnedělání. Prožívat vztahy jako harmonické nebo se zamilovat. Láskyplně zacházet se svým tělem, příp. se svým zdravím. Dostát také vysokým (profesním) požadavkům a povinnostem s vnitřní uvolněností a radostí.


Syntéza - výklad III.

Svobodným průchodem energií dojde k navrácení zdraví, klidu, smíru a dobrého porozumění jak se sebou samým, tak i s ostatními. Buďme však přizpůsobiví k okolnostem a násilně je neměňme.

Ve sféře intimního života arkánum Mírnost vyjadřuje, že v přítomnosti milované osoby můžeme zažít okamžik, v němž se něco naplní a my přitom pocítíme mimořádný vnitřní klid. Karta varuje před návratem ke starým problémům a jejich rozebírání, zejména pokud se jedná o naše vlastní slabosti a chyby. Přináší vzájemné uznání i v protikladných názorech, čímž se zároveň dovršuje vyspělost lásky mezi dvěma osobami, které se šťastně našly, a vzájemným porozuměním a ohleduplností mohou pro svůj vztah učinit velmi mnoho na cestě ke štěstí a spokojenosti.