středa 30. prosince 2009

2 Velekněžka

Tarotová karta II Velekněžka ( Velká arkána ) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Ochranná karta, dobrá intuice, štěstí, fantazie, moudrost. Pomocné síly z nevědomí.
- Egoismus, povrchnost

Kvalita:
Instinkt, intuice, trpělivost, vytrvalost, láska , jemnost, dobrota, dobrosrdečnost.

Poselství
Skrytá ženská síla, racionálně nepochopitelná (neanalyzovatelná, a proto neuchopitelná)

Cíl
Intuitivní poznání, spirit, útěcha. Důvěřuj své intuici.

Stín
Fantazírování, snílkovství, útěk před realitou, náladovost, nerozhodnost, pochybnosti, falešnost, strach ze života.


Syntéza - výklad I.

* Velekněžka je obrazem něčeho z hlediska prožívání (duše, ANIMA), pociťovaného třeba jako jemné tělové pocity, ale má to spíš spirituální rozměr * Když si ty pocity odmítáme uvědomit, tak ty kvality projikujeme mimo sebe - často to hraje roli např. v procesu zamilování u muže, kdy kvality Velekněžky projikuje do ženy, do objektu zájmu * Vyzývá k tomu, abychom do procesu vlastní individuace zabudovali i naše city a instinkty - především jde o muže, nakolik v reálu žijí své city a fantazii (nepotlačují to) *


Syntéza - výklad II.

Tarotový list II Velekněžka symbolizuje oblast neracionálního vědění. Jedná se o nevědomí a intuici. Pomáhájí nám vytušit souvislosti, které rozum nemůže poznat. Může způsobovat něco, pro co nemáme zdánlivě žádné vysvětlení (např. sny, které se posléze ukážou pravdivé).

Ale právě proto, že tyto zkušenosti jsou tak nevysvětlitelné, náš kritický rozum o nich rád pochybuje, vysmívá se jim, racionalizuje je a hanlivě je označuje. Z tohoto kontrastu mezi racionálním (solárním) a intuitivním (lunárním) věděním vzniká pochybnost a nerozhodnost směrem k našim cílům a našemu jednání. Pochybnostem dává vzniknout jejich konkurenční stav. Jsou-li v symbioze, je to tajemství zdroje mocných sil.

V běžném životě znamená fázi očekávání a ochoty přijímat a prosazovat vnější impulsy. Mít trpělivost.


Syntéza - výklad III.

Karta symbolizuje tvořivou ženskou sílu, představivost, duchovnost, inspiraci, podvědomí. Skrývá tajemství, které zná jen ona sama.

Velekněžka, jako osoba moudrá, intuitivní, chápající a klidná, se vyhýbá citovým vztahům. Přestavuje tedy spíš partnerství duševního charakteru. Hovoří o spřízněnosti duší v lidských vztazích, vypovídá o celistvosti. Vztah dvou lidí pod touto kartou nabývá zralosti a jejich hluboká spojitost navzájem může přetrvat i v případě větších životních těžkostí. Do popředí ve vztahu vystoupí přátelství a svoboda.

Varuje před nedostatkem sebeovládání, před nadměrnou citlivostí a odmítáním reality.