úterý 29. prosince 2009

3 Císařovna

Tarotový list III Císařovna (někdy zvaná Vládkyně) Velkých arkán má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Ctižádost, plodnost, těhotenství, kreativita, úspěch, touha
- Slabé zdraví, neplodnost, nepochopení

Kvalita
Odhalit vše nové, jistota, bezpečí

Cíl
Nedůvěra, růst, mnohost. Síla lásky sjednocuje protiklady a dává vzniknout něčemu novému.

Stín
Divoký růst, svévole, chaos.


Syntéza - výklad I.

* Symbolizuje kvality země * Je kvalitou relaxace - když se uvolníme, cítíme, že se můžeme o zemi opřít * Mateřský komplex * Základní potřeby: péče, podpora, nasycení * Zde se jedná spíš o materiální aspekt než o spirituální, představovaný Velekněžkou *


Syntéza - výklad II.

Císařovna (Vládkyně) symbolizuje bujně rostoucí přírodu a tím kreativitu, bezpečí, zaopatřenost a péči, nebo také ohrožující, vše pohlcující nebo ničící přírodní síly. Přináší stále něco nového na svět a vytváří tím novou výchozí bázi pro další vývojový krok.

V každodenní zkušenosti jde o mimořádně tvůrčí období. Doba, v níž je dlouho podprahově tlačící problém konečně vědomě a jasně poznán. Vytváření nových situací. Chtění prožít silná vnitřní napětí, která se projevují v hudbě, poezii, idejích, řemeslu.


Syntéza - výklad III.

Císařovna svým základním tématem poukazuje na celkovou emocionální stránku bytí a také na srdeční potíže. Pod jejím pozitivním vlivem očekávejme stabilitu a přirozený růst prosperity, a to jak ve sféře rodinné, tak ohledně pracovní úspěšnosti i v oblasti majetkových poměrů.

V negativních souvislostech vypovídá naopak o problémech v domácím soužití, v sexuální sféře partnerského života a dále v tomto směru poukazuje na neúspěchy v zaměstnání. Nabádá k využití skrytých schopností s tvořivou silou a patřičnou dávkou inteligence, avšak vždy po zralé úvaze. Vyjadřuje princip hojnosti a úrodnosti s pohodou domácího, rodinného krbu, bezpečí, jakož i materiální prosperitu a blaho.

Ženská osoba na tomto tarotovém listu je symbolem příznačných ženských kvalit a sfér. Jedná se tu tradičně o funkci lásky, svatby, rodinného života, výchovy, tepla domácího krbu, tvořivých aktivit. Jde jí o kladné harmonizující vlivy. Dává především citovou spolehlivost, štěstí i potěšení z přepychu, komfortu, sklízení plodů naší práce.

V intimní sféře vypovídá o možnosti plně rozvinout pozitivní ženské vlastnosti vedle našeho partnera, tj. krásu, harmonii, senzibilitu, lásku a živoucí procítěnost, to vše též samosebou se schopností vcítění a soucitu.

V negativních aspektech vypovídá list Císařovna o pasivitě, nedostatku, nadměrném plýtvání zdroji, nestřídmosti a neumírněnosti, jež se týká rovněž nadužívání jak citových, tak i materiálních požitků, svědčí o nevěrách, žárlivosti.