středa 30. prosince 2009

1 Mág

Tarotový list I Mág ( Velká arkána ) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Sebeuskutečnění, sjednocení osobní vůle s vyšším smyslem, mistrovství, moc, moudrost, ovládání, uschopnění, nový rozmach, síla, koncentrace.
- Destruktivní zneužívání moci, ochromení, nerozhodnost, slabá koncentrace, šarlatánství, podvod.

Kvalita
Chytrost, šikovnost, síla představivosti, vědění, ideje, aktivita, moc, iniciativa, sebedůvěra, síla vlivu, bezmezná touha po činu.

Cíl
Hluboký dojem, poznání, zvládat výzvy.

Stín
Ten, kdo dovede omračovat. Zneužití moci, pýcha, šarlatánství, černá magie.


Syntéza - výklad I.

* Karta symbolizuje někoho, kdo začíná provádět nějakou novou záměrnou činnost * Fáze, jíž se záměrně věnuje čas a energie * Symbolizuje EGO v jeho klíčové úloze při vzniku záměru * Poté je důležité, aby ego opustilo direktivu a k procesům se stavělo tak, že bude spolupracovat, nikoliv síly ovládat (potlačovat nebo řídit) * Stínový Mág: je-li ego moc silné, dochází k "inflaci ega" = osobnost je potom v jeho vleku, chce řídit, demonstrovat sílu a moc *


Syntéza - výklad II.

List I Mág Velkých arkán ukazuje mimořádnou sílu, mistrovství a vliv. Přitom to není křečovité chtění, které vede k cíli, nýbrž uvolněná, téměř samozřejmá víra ve vlastní sílu a schopnost, jak se jen vytváří harmonický soulad mezi vědomou a nevědomou vůlí. Před tímto pozadím, vzniká enormní sugestivní síla, která dosahuje cílů jako autosugesce a může být také účinně použita k ovlivňování jiných. Prožívání těchto sil způsobuje, že každodenní problémy se jeví jako plytké, a dává hlubokou důvěru v nadřazený význam našeho života.

Tím jsou složeny zkoušky, zvládnuty výzvy a nanejvýš účinně ovlivněn průběh událostí. Ale přesně zde se hlásí i stínová stránka karty
. Zneužití těchto sil je svůdné:

a) AUTOSUGESCE je pochybná, když sugerované formule pramení ze strachu ze života a mají udělat z člověka fungujícího perfekcionistu.

b) MANIPULACE druhých k dosažení jednostranných výhod je nejen pochybná, ale vede na delší dobu ke ztrátě důvěry.

Mág symbolizuje dobu jasného chtění a velkého úspěchu. Hravě se vypořádat s každodenními problémy. Vystupovat s velkou určitostí. Mít silný vliv na druhé, příp. trvale ovlivňovat průběh událostí. Meditací atd. se napojit na zdroj síly.


Syntéza - výklad III.

Karta I Mág naznačuje rozhodnutí, které budeme nuceni s důvěrou učinit, a zároveň předpovídá dobrý vývoj. Poukazuje na počátky nového podnikání, symbolizuje inteligenci a naše umění i schopnost dobře si zvolit před započetím jakékoliv činnosti. Je tedy začátkem něčeho nového a důležitého ve volbě aktivity a schopnosti ovlivnit ovlivnitelné události v našem životě. Je vyjádřením tvořivosti, dovednosti, síly a moci, jakož i schopnosti člověka dokončit to, co bylo započato, umění použít schopnosti správným směrem.

Na úseku mezilidských vztahů je tato karta znakem vzájemné výměny, živosti, pohyblivosti a otevřenosti.