neděle 20. prosince 2009

8 Síla

Tarotový list VIII Síla (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Důvěra, ovládnutí nové síly, mít něco pod kontrolou, psychická a fyzická síla a zdraví.
- Nebezpečí zranění, vztlak nízkých sil.

Kvalita
Morální síla, sebekázeň, odvaha, hrdost, ovládnutí, aktivita

Poselství
Zkroť zvíře v sobě láskyplným přijetím

Cíl
Zkrocení a proměna animální síly ke správnému použití


Sheldon Kopp - citace:
Všechny důležité bitvy si neseš sám v sobě. Tvoje jediné vítězství spočívá v oddanosti sobě samému.


Syntéza - výklad I.

* Síla je vždy zobrazena zvířetem, nejčastěji lvem. Zvíře symbolizuje naší instinktivní složku * Jestliže chceme zažít svou vnitřní sílu, musíme mít kontakt se svými instinkty * V hlubinné psychologii se to označuje termínem "kultivace libida" a každému z nás to přináší vitalitu * Když nemáme dostatečný kontakt se svým tělem, tak se ta síla popírá. Dále jí ubírá přílišná racionalita * Jde o spolupráci s přírodou v nás *


Syntéza - výklad II.

Karta Síla ukazuje zvládání naší animální přirozenosti a sílu, odvahu a aktivitu, které dospívají, když jsou svedeny ke správnému použití. Tím se nemyslí boj nebo potlačení těchto sil, ale jejich přijetí a přiznání, že nižší archaické instinkty a prasíly jsou i v nás (a nejen v druhých).

Ženská síla znázorněná na této kartě mladou ženou spočívá v harmonii mezi animální a civilizovanou přirozeností člověka.

Každodenní zkušenost: Doba velké činorodosti, odvahy a ochoty riskovat. Úspěchy. Silná a vášnivá fáze. Setkání s animálními silami v nás (touha vlastnit, pomstychtivost, chuť ničit). Práce na sobě jako psychoterapie, bioenergetika atd.


Syntéza - výklad III.

Překážky budou překonány zásluhou naší morální síly a odvahy a stejně tak i neúspěchy. Ovládnutí i toho, co se zdá silnější, než my sami. Naše vůle i životní síla nám umožní zvítězit, pokud si nezbytně zachováme prozíravost, obezřetnost a sebedůvěru.

Navíc je zde dána naděje ovládat svoji jak sexuální, tak i tvořivou energii. Z tohoto pohledu je Síla zároveň kartou vlády nad sebou samým.

Vůle a síla budou mít zásluhu na tom, že nám bude umožněno zvítězit. Tak bude těmito vnitřními zdroji naší osobnosti nepřízeň osudu překonána, když ovšem budeme nuceni prokázat sebedůvěru, jistotu a opatrnost.

V intimní sféře tarotový list Síla značí extázi, sexualitu, smyslnost a s nimi spojené pocity, a vybízí partnery k otevřenému sdělení dosud nevyslovených přání, zvláště tehdy, jestliže byly pociťovány jakékoliv zábrany. Prudká a vášnivá touha. :-)

U nemocných může znamenat zlepšení zdravotního stavu, a to jak našeho, tak osob nám blízkým. Je to karta vitality, energie, vytrvalosti, odolnosti, elánu a morální síly.