neděle 20. prosince 2009

11 Spravedlnost

Tarotový list XI Spravedlnost (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Dobré, spravedlivé, férové východisko, rovnováha, upřímnost
- Předpojatost, sebetrýznění, brutalita

Kvalita
Funkce prostředníka mezi ideálním nárokem a pozemskou proveditelností. Objektivita, spravedlnost, zvládání minulosti, schopnost usuzovat.

Cíl
Zachování řádu, rovnováhy. Stabilita, férovost, úsudek, rozhodnutí, rozlišení, dostat své právo.
Jsi svobodný dělat, co chceš. Musíš být pouze připraven nést důsledky.


Syntéza - výklad I.

* Vyvažování protikladů * Vnitřní dynamika: co v životě děláme, co sytíme, to se nám vrací * Karta o tom, že jak máme rozvržené vnitřní komplexy, tak vidíme svět, takové věci nás přitahují * Spravedlnost je v tom, že aktivita se nám vrací *


Syntéza - výklad II.

Karta symbolizuje vyváženost a rovnováhu sil. Přijít si na své právo. Prožít rovnováhu sil při společných aktivitách, diskuzích, konfliktech. Fáze nezkalené schopnosti usuzovat. Kartu můžeme chápat jako výzvu nezpronevěřit se základním pravidlům fér hry.


Syntéza - výklad III.

Arkánum Spravedlnost varuje před všemi extrémy a neuváženými kroky. Poté se nám podaří najít řešení, vysvětlení, oproštěné od emocí. List označuje vyrovnanost poměrů. Karta nás vyzývá ke zdravému úsudku. Je upozorněním na to, že člověk potřebuje víc nežli jen materiální úspěch, že musí uspokojit i své srdce a duši.

Oznamuje vysvětlení i náležitá východiska při současném zbavení se jakýchkoliv projevů citovosti a může znamenat i vynesení soudního rozhodnutí nad námi, které bude příznivé, pokud ovšem nebudeme shledáni po pravdě vinnými. Tento tarotový list symbolizuje prospěšné vlivy, výhodnou nabídku nebo uzavření dohody nebo smlouvy. Přináší úspěšná jednání, smírná řešení, ale i nápravu omylů a křivd. Symbol rozumu a rovnováhy, správných výsledků se současným zažehnáním pokušení a zla. V příznivých aspektech je harmonie v uspořádání, tedy řád.

V intimní a vztahové sféře, pokud se jedná o příznivé aspekty, symbolizuje tarotový list XI Spravedlnost vyváženost a jednotu, přičemž je základním znakem partnerství, manželství. Vypovídá o situaci, v níž se partneři právě nacházejí. V případě prožívání konfliktů karta radí, aby se obě strany na čas stáhly do ústraní, do svého soukromí, o všem s chladnou hlavou přemýšlely, a po patřičném časovém odstupu, jehož smyslem ovšem bylo skutečné vyjasnění podstaty problémů ve vztahu, se jeden k druhému navrátili, neb se tímto způsobem najde snáz potřebné východisko.