úterý 29. prosince 2009

4 Císař

Tarotová karta IV Císař (někdy zvaná Vládce) Velkých arkán má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Vstup, vznik opravdovosti, uskutečnění, dosažení něčeho. Praktické schopnosti, sláva, vytvoření řádu, stabilní fáze.
- Ustrnutí, lpění na principech, sklon k přehánění, nezralost, neschopnost důsledného jednání.

Kvalita
vláda nad myšlením, vynalézáváním, poznáním, stabilitou, perspektivou, realismem, objektivitou, vědomím zodpovědnosti.

Poselství
Obrana dosaženého, řád, jasnost na rozdíl od svévole a chaosu. Vytváření řádu, jistoty a stability.

Stín
Perfekcionismus, omezení reality, racionalita jako vězení. Řád, který se stává samoúčelným a který rozvíjí svou vlastní, inhumánní zákonitost.


Syntéza - výklad I.

* Otcovský komplex * Hrozba rigidity struktur, myšlení - řád se může stát strnulý *

Syntéza - výklad II.

Mezi kartou III Císařovna a IV Císař probíhá tvrdě vybojovaná hranice, plot - hranice mezi přírodou a divočinou na jedné straně a mezi kulturou a civilizací na druhé straně. Když tuto hranici vládce neustále nehlídá, bere si vládkyně kus za kusem zpět, co jí bylo namáhavě odebráno (auta rezavějí, domy se rozpadají). V současnosti se zdá, že to Císař dovedl tak daleko, že Císařovnu totálně potlačil. Čímž by byly spory o hranice vyřízeny. Ale hranice by měla být propustná.

Každodenní zkušenost pod touto kartou: Úklid, vytvořit jasné poměry. Systematicky si rozdělit svůj čas. Uvést věci do pořádku (od jednoduché opravy po vyčištění rozvrácených poměrů). doba střízlivého, pragmatického postupu. Ideje a plány konečně převést v čin.


Syntéza - výklad III.

Tento tarotový list označuje světský úspěch, autoritu a udržení moci na základě velké vytrvalosti a stability. S nimi společně i sebeovládání napomůže udržet energii a moc s projevy v materiální sféře. Vítězství rozumu.

Ženě značí dominantní pozici mužského partnera. Muži přináší naplnění ješitných plánů. V mezilidských vztazích karta značí mužskou aktivitu a dynamičnost, schopnost dobývat, je znakem iniciátora ve vzájemném vztahu. Je zde zapotřebí odvrhnout silnou autoritativnost, tvrdost, vzdor a majetnické sklony muže v partnerském soužití. Ženě předpovídá touhu po silném, důvěryhodném muži, přičemž by něho sama neměla klást nadměrné, těžko splnitelné požadavky, a to především ve smyslu vysněné dokonalosti.