neděle 20. prosince 2009

10 Kolo štěstí

Tarotový list X Kolo štěstí, někdy nazývané Kolo osudu (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
+ Překvapivé štěstí, změna, nový začátek
- Obrat k horšímu, být vydán, nemožnost zasahovat do chodu věcí, fatalismus, rezignace

Kvalita
Neočekávané obraty. Volná hra sil.

Cíl
Přijetí budoucnosti


Syntéza - výklad I.

* Ego si má uvědomit svou omezenost, má se propojit s celým procesem - tj. nemůže vše kontrolovat * Schopnost nechat věci plynout * Nevědomí nelze řídit, sny se dějí, pocity také * Ve vhodnou chvíli se zapojit do procesu *


Syntéza - výklad II.

Naši svobodu máme v tom, jak zacházíme s osudovými událostmi zobrazenými Velkými arkány:

Klid Poustevníka IX můžeme prožívat jako nesnesitelný nebo tvůrčí
Zákon a řád Spravedlnosti XI jako překážku nebo ochranu
Odjezd Vozu VII jako radostné rozhodnutí nebo ustrašenou odvahu
Rozhodnutí u Zamilovaných VI jako nesnesitelnou nutnost nebo možnost rozvinutí vůle
Hledání smyslu Velekněze V jako nikdy nekončící dobrodružství nebo jako nucený dogmatismus
Řád Císaře IV jako žádoucí jasnost nebo křečovité škatulkování
Kreativitu Císařovny III jako nevyčerpatelnou sílu začínat stále znovu nebo jako labyrint, v němž se ztratíme
Intuici Velekněžky II jako zdroje inspirované moudrosti nebo jako matoucí mlhu
Chytrost Mága I jako božskou sílu poznání nebo jako chladnou, vypočítavou chytrost.

Potud je to stejný pohyb kola, který jeden člověk vítá jako rozmach (kolo štěstí) a druhý se ho obává jako sestupu (kolo osudu). Jisté je jen to, že se kolo otáčí dál a dál "Rien ne m´est sur que la chose incertaine" (Nic mi není jisté kromě nejistoty).

Čím blíže jsme středu kola, o to méně cítíme otáčení, čím dále žijeme na vnějším okraji, o to větší je pohyb nahoru a dolů. To znamená, že každý udělá ve svém životě přesně ty zkušenosti, které potřebuje (aby se dále rozvíjel). Tedy hlavně to, co se dosud zdálo vedlejší, nebo to dosud nechtěl vnímat.